piątek, 9 marca 2012

przykładowy post

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki (AICA) jest organizacją pozarządową, założoną w 1950 roku pod patronatem UNESCO. Jej zasadniczym celem jest udzielanie poparcia i wspieranie krytyki artystycznej.

Stowarzyszenie AICA (www.aica-int.org), z siedzibą w Paryżu, reprezentuje około 4200 członków, z 62 sekcji krajowych z całego świata. Działalność AICA jest finansowana ze składek członków i wsparcia patronów.

W Polsce AICA reprezentowana jest przez Sekcję Polską AICA, która zarejestrowana jest jako stowarzyszenie i skupia około 100 osób zajmujących się krytyką sztuki.